venerdì, novembre 17, 2006

la mia faccialo sò lo sò sono inquietante.....

Etichette:

5 Comments:

Blogger IO_ME_STESSO_ME said...

Qui ero a Perugia ad umbria jazz dopo esser stato al concerto di Santana da delirio
adie

11:59 AM  
Anonymous Anonimo said...

Come mai hai il Pass di Piersilvio Berlusconi?

2:16 PM  
Anonymous Anonimo said...

CHI SE NE FREGA DOVE ERI? Ma le foto sono un dubbio esistenziale? Nel senso, in quale delle due sono venuto peggio? Per me in quella con il golfetto dei pescatori sullo sfondo. Quindi Predikantengezin
Vincent werd geboren in het Brabantse Zundert, een klein dorpje vlakbij de Belgische grens, als zoon van predikant Theodorus van Gogh en Anna Cornelia Carbentus. Precies een jaar voor zijn geboorte hadden zij ook al een Vincent Willem gekregen, die echter dezelfde dag overleed. Totaal kreeg het echtpaar drie jongens en drie meisjes, waaronder broer Theo, die vier jaar na Vincent geboren werd. Als kind was Vincent een zwijgzame, enigszins in zichzelf gekeerde jongen. Op zijn achtste gaat hij naar de dorpsschool, maar het jaar daarop wordt hij al weer van school gehaald. In plaats daarvan krijgt hij thuisonderwijs. Per 1 oktober 1864 gaat Vincent naar de kostschool van Jan Provily in Zevenbergen waar hij twee jaar verblijft. Op 15 september 1866 wordt hij ingeschreven aan de Rijks HBS Koning Willem II te Tilburg. In het tweede jaar wordt hij van school gehaald, mogelijk omdat zijn vader de school niet kan betalen.

Op zijn zestiende wordt Vincent jongste bediende bij het Haagse filiaal van de de kunsthandel Goupil & Cie. Oorspronkelijk was dit de kunsthandel van zijn oom Vincent van Gogh, die vervolgens partner was geworden van de kunsthandel Goupil uit Parijs. In 1872 begint Vincent te corresponderen met zijn jongere broer Theo. Deze komt per 1 januari 1873 ook in dienst van Goupil & Cie, in het filiaal te Brussel. In juni van dat jaar wordt Vincent in het filiaal te Londen geplaatst. Hij wordt verliefd op de dochter van zijn hospita, maar ze is al verloofd met een eerdere kostganger, en Vincent maakt een depressieve periode door.

In 1873 wordt hij korte tijd op het hoofdkantoor in Parijs geplaatst, en vervolgens weer op het filiaal te Londen; in 1874 werkt hij nogmaals korte tijd op het hoofdkantoor. Zijn depressie houdt aan en per 1 april 1876 wordt hij ontslagen. Zijn oom Vincent is diep teleurgesteld in zijn neef en trekt zijn handen van hem af. Vincent wordt onderwijzer in Ramsgate, en onderwijzer en hulpprediker in Isleworth. Op 4 november houdt hij zijn eerste preek.


Vroege carrière
Vanaf januari 1877 is hij weer in Nederland. Hij werkt korte tijd in een boekhandel te Dordrecht en in mei verhuist hij naar Amsterdam om zich voor te bereiden op het staatsexamen, dat hem toegang zou verschaffen tot de studie theologie. Hij logeert bij zijn oom Johannes van Gogh, die commandant is van de Amsterdamse marinewerf. Vincent haakt in 1878 af, zonder staatsexamen te hebben gedaan, onder meer te wijten aan zijn desinteresse in de Latijnse en Griekse taal. Hij volgt een korte opleiding op een zendelingenschool te Laken bij Brussel. In december 1878 wordt hij naar de Borinage gestuurd, waar hij onder de mijnwerkers werkt als lekenprediker.

Het is tijdens deze periode dat hij zijn kunstenaarsroeping begint te volgen. Hij maakt veel expressieve schetsen en tekeningen, waarbij hij zich laat inspireren door meesters als Rembrandt en Millet. In 1880 raakt hij bevriend met de jonge schilder Anthon van Rappard. Hij krijgt nu ook geld van zijn jongere broer Theo. Nu eerst begint zijn explosieve maar dramatische odyssee, die nauwelijks tien jaar zal duren. Aan de vriendschap met Van Rappard komt na een ongelukkig misverstand een eind, waarna Vincent nog een half jaar in Brussel verblijft.

Tijdens de eerstvolgende vijf jaren leeft hij bij zijn ouders die inmiddels via Helvoirt naar Etten zijn verhuisd. Hij blijft zich in deze periode toeleggen op de kunst en maakt talloze – steeds beter uitgevoerde – tekeningen en schilderijen. Aanvankelijk werd hij nog erg getrokken door het beeld om voor tijdschriften te tekenen en op die manier zijn geld te verdienen, en het duurt lang voordat hij dit ideaal loslaat.

Vervolgens leeft hij zelfstandig in Den Haag, Nieuw-Amsterdam (Drenthe), en te Nuenen. Hij worstelt met een problematische relatie met 'Sien', die in werkelijkheid Christine Hoornik heet. Het was een arme vrouw met een alcoholprobleem en een verleden als prostituee. Zij baart in 1882 een zoon, maar er zijn nooit bewijzen gevonden dat Vincent de vader was. De relatie verslechtert spoedig en Sien pakt haar oude beroep als prostituee weer op.

Vincent raakt steeds meer in de problemen: hij heeft herhaaldelijk ruzies met zijn ouders, heeft in 1885 de dood van zijn vader te verwerken, heeft problemen met een pastoor die zijn parochianen verbiedt voor Van Gogh te poseren, en wacht vaak lang op hulp van broer Theo, van wie hij steeds afhankelijker wordt. In zijn werk boekt hij echter nog steeds vorderingen: hij schildert een aantal prachtige landschappen en enkele stadsgezichten.


De Aardappeleters (1885)In zijn schilderijen uit deze tijd legt Vincent vaak het hardvochtige boerenleven vast, tot hij eind april 1885 zijn eerste, evenwel sombere, maar uitermate expressieve meesterwerk creëert: De Aardappeleters.


Bredase kisten
In december 2003 verschenen berichten in de pers dat er een 'nieuwe' Van Gogh was ontdekt door het Breda's Museum in Breda: 'Huizen bij Den Haag'. Het werk zou afkomstig zijn uit de 'Bredase kisten', die door Vincent zouden zijn achtergelaten bij zijn moeder. Naar verluidt bevatten deze kisten enige honderden werken uit zijn vroege periode. De kisten zouden door zijn moeder bij een verhuizing zijn achtergelaten en overgedaan aan een liefhebber, waarna het werk zou zijn verpatst en verspreid. De Bredase kisten zijn nog steeds onderwerp van discussie.

De experts van het Van Gogh Museum houden zich wat betreft deze nieuwe ontdekking op de vlakte.


Academische flop
In november van datzelfde jaar trekt Van Gogh naar Antwerpen waar hij een kleine kamer betrekt. In januari daarop laat hij zich inschrijven aan de Academie. Hij is dan 33 jaar. Ondanks zijn bewondering voor het coloriet en de penseelvoering van Rubens houdt hij het geen drie maanden vol: hij raakt uitgeput en overwerkt. Door toedoen van Eugène Siberdt, een leraar van de cursus "Tekening figuur naar het leven", besluit Van Gogh de academie te verlaten. Dezelfde leraar zal tien jaar later (1896) ook de thans hooggewaardeerde Eugeen Van Mieghem op stang jagen.

In Antwerpen was Vincent ziek geworden en had een aantal tanden verloren. Bovendien was er syfilis bij hem geconstateerd. Wellicht is hieruit te verklaren waarom hij destijds een zeer opmerkelijk schilderij schilderde van een skelet dat een sigaret rookt. Ook menen sommigen dat deze ziekte een verklaring geeft voor Vincents zenuwaanvallen in zijn latere leven.


Parijs

rue Lepic 54, ParijsIn maart 1886 verlaat hij onverwachts België. Hij gaat inwonen bij Theo in Parijs, Rue Lepic 54 in Montmartre, waar hij een eigen atelier krijgt. Het wordt nu zijn artistieke doorbraak, echter wel binnen zijn laatste drie levensjaren. Hij raakt bevriend met Henri de Toulouse-Lautrec en met Emile Bernard, terwijl hij bewondering heeft voor de bloemstillevens van Adolphe Monticelli, voor de romantische Eugène Delacroix en voor de allegorische Pierre Puvis de Chavannes. Tezelfdertijd komt hij onder de indruk van de kunst der Japanse prenten, die hij gretig verzamelt.

Belangrijker nog is zijn contact met het Franse impressionisme. Voor het meemaken van de pionierstijd ervan is hij eigenlijk tien jaar te laat. De reeks "Salons des Impressionistes" zijn voorbij en Paul Signac, waarmee hij nu vaak gaat schilderen in Asnières, zit als post-impressionist te worstelen met het divisionisme. Georges Seurat, Paul Gauguin, Camille Pissarro en Armand Guillaumin behoren tot zijn kennissen.

De relatie tussen Vincent en Theo komt enige tijd onder druk te staan als blijkt dat Vincent voortdurend met Jan en alleman ruzie maakt. Pas tegen het eind van Vincents verblijf knapt de relatie weer op en krijgen de broers weer een zeer innige band. Ook gedurende deze periode werkte Vincent onvermoeibaar hard, waardoor zijn gezondheid verder onder druk komt te staan.


Arles
Het Parijse leven is erg druk voor een zwakker wordende Van Gogh en vaak ook grauw en koud. Hij is 34 jaar oud als hij Parijs verlaat, in februari 1888. Hij gaat naar Arles in het zuiden van Frankrijk, aan de Camargue. Het is er echter al even koud, het vriest er en er ligt sneeuw.

Onder de Franse zuiderzon maakt Vincent van Gogh zijn meest ophefmakende werken, in een koortsachtig tempo, soms meerdere op een dag. Het worden echter zijn laatste twee levensjaren, met dramatische crisissen. Hij wil de Middellandse Zee ontdekken en trekt voor een vijftal dagen naar het nabijgelegen Les-Saintes-Maries-de-la-Mer, waar hij onophoudend schetsen en tekeningen maakt van de omgeving. Terug in Arles, brengt hij zijn bekende "Vissersboten op het strand" op doek. Ook zijn kenschetsende portretten ontstaan, zoals dat van de Zouaaf en van Roulin en Eugène Boch.


Het nachtcafé (Van Gogh) (1888)
Het Gauguin-incident
Hij huurt het "Gele huis" (zo heet ook een schilderij van Vincent van Gogh zie Gele Huis, schildert het indrukwekkende "Nachtcafé" en verwerkt uitzonderlijke oogst-, wijngaard- en cypressenmotieven. Op 23 oktober komt Paul Gauguin bij hem logeren, maar nauwelijks twee maanden later komt de breuk, tijdens een hoog oplopende ruzie over de plaatselijke cafébazin (die ze beiden al vele malen hebben geschilderd en waar ze beiden verliefd op zijn) haalt Van Gogh met zijn scheermes uit naar Gauguin, deze kan zich nog net verweren, maar daardoor snijdt Van Gogh per ongeluk zijn eigen oorlel af (1888). Anderen beweren dat hij zelf uit eigen kracht een stuk van zijn oor sneed en dat de tinnitus waaraan hij leed hier de aanleiding toe was. In januari 1889 is hij hersteld en gaat hij opnieuw driftig aan het werk aan herhaalde versies van "La Berceuse", waarvoor Madame Roulin model zit, naast nieuwe variaties "Zonnebloemen". De buurtbewoners maken zich echter zorgen om de "vagebond" in het "Gele Huis"[1].


Zie ook:
De zonnebloemenschilder

Zonnebloemen (Van Gogh)
Saint-Rémy
Zijn broer Theo trouwt in april te Amsterdam met Johanna Gesina Bonger. Het gaat weer minder goed met Vincent en hij wordt opgenomen te Saint-Rémy, in de instelling Saint-Paul-de-Mausole. Men richt er zelfs een klein atelier in, waarin hij kan schilderen tijdens de steeds zeldzamer momenten buiten de zenuwcrisissen. Het is de tijd van de "Irissen" en de "Seringen".

De naam Van Gogh is intussen doorgedrongen tot België en in januari 1890 wordt hij uitgenodigd op de expositie van Les XX te Brussel. Hij neemt er aan deel met vijf schilderijen. Op deze tentoonstelling wordt zijn "La Vigne Rouge" gekocht door Anna Boch.

De zenuwinzinkingen volgen elkaar op, maar hij blijft doorwerken en in april toont Theo tien werken op de "Salon des Indépendants". Vincent verlaat de instelling van Saint-Rémy en wil naar Auvers-sur-Oise, bij dokter Gauchet. Op doorreis bezoekt hij Theo en diens vrouw in Parijs.


Auvers
In mei komt hij in Auvers en hij huurt er een zolderkamer, in de herberg van Ravoux. Weer gaat hij portretten schilderen, waarbij het bekende van Dr. Gachet. De eindeloze gele korenvelden met de donkerblauwe, vaak wervelende hemels rond Auvers zijn nu zijn herhaalde motieven.

Broer Theo en zijn vrouw Jo komen nog eens een dag doorbrengen bij hem, in juni en in juli loopt hij zelf nog eens naar Parijs om bij hen op bezoek te gaan.


Tragisch einde

Graf van Vincent van Gogh en zijn broerOp 27 juli 1890, hij is dan nauwelijks 37 jaar oud, verwondt Van Gogh zichzelf met een schotwond in de borst. Van Gogh denkt zichzelf door het hart te schieten, maar maakt een klassieke fout door te denken dat het hart zich ter hoogte van de linkertepel bevindt. Hij mist hierdoor zijn hart en sterft op 29 juli aan inwendige bloedingen, met Theo aan zijn zijde. Een half jaar later overlijdt ook Theo. Deze laat een zoon achter, Vincent Willem, de grootvader van de bekende cineast en columnist Theo van Gogh (1957-2004), die op 2 november 2004 in Amsterdam werd vermoord.
Zowel Theo als Vincent ligt begraven op de begraafplaats van Auvers-sur-Oise.


Kunstvorm
Het werk van Vincent van Gogh valt onder de postimpressionisme een kunststroming van het impressionisme een 19e eeuwse stroming van de Moderne kunst.

Van Goghs invloed op het expressionisme, het fauvisme en de vroege abstractie was enorm en kan worden gezien in vele andere aspecten van de twintigste-eeuwse kunst. Het Van Gogh Museum in Amsterdam is gewijd aan het werk van deze uitzonderlijke schilder en dat van zijn tijdgenoten.


Musea
Vincent van Gogh heeft een groot aantal schetsen, tekeningen en schilderijen op zijn naam staan, waarvan het onderstaande overzicht een selectie is.

In Nederland zijn veel van de werken zijn te bezichtigen in o.a.:

Van Gogh Museum in Amsterdam
Kröller-Müller Museum in het Nationaal Park Nationaal Park De Hoge Veluwe in Otterloo bezit een behoorlijke collectie Van Goghs.
Een deel hangt in andere musea over de hele wereld zoals o.a.:

Louvre, Musée d'Orsay in Parijs
National Gallery in Londen
Hermitage in Sint-Petersburg
Museum of Modern Art in New York City
Ook is een klein deel in privébezit.

Zie ook: onderstaand overzicht en Vincent van Gogh op Artcyclopedia bij de externe links.


Museumcodes
vgm = Van Gogh Museum
km = Kröller-Müller Museum
bvb = Museum Boijmans Van Beuningen
sm = Stedelijk Museum
gm = Gemeentemuseum Den Haag
gmg = Groninger Museum
kmvsk = Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
l = Louvre, Parijs
vgm = National Gallery, Londen
hm = Hermitage, Sint-Petersburg
moma = Museum of Modern Art, New York
mdo = Musée d'Orsay, parijs

Etten-Leur
Jongeman, gras snijdend met een sikkel, oktober 1881
Hutten, september 1883
Stilleven met aarden kom met aardappelen, september 1885
Stilleven met mand aardappelen, september 1885
Zelfportret, opgedragen aan Gauguin, 1888
Zelfportret voor de ezel, begin 1888
De oude molen, 1888
Zelfportret met verbonden oor, januari 1889
Irissen, mei 1889
De sterrennacht, juni 1889
Olijfbomen in berglandschap, juni 1889
Portret van Dokter Gachet, juni 1890
Ophaalbrug in Nieuw-Amsterdam
Zaaier (Van Gogh) (naar Millet), april 1881, vgm
Boomgaard (Van Gogh), april-juli 1881, bvb
Spitter (Van Gogh) , september 1881, km
Jongeman, gras snijdend met een sikkel (Van Gogh), oktober 1881, km
Stilleven met kool en klompen (Van Gogh), december 1881, vgm
Moeder bij de wieg en kind op de vloer zittend (Van Gogh), oktober 1881, km

Den Haag
Oud vrouwtje op de rug gezien (Van Gogh), maart 1882, vgm
Landweg in Loosduinen bij Den Haag (Van Gogh), maart 1882, vgm
Boomstudie (Van Gogh), april 1882, km
"Sorrow" (Sien) (Van Gogh), april 1882, Walsall Museum and Art Gallery
Loterijkantoor (Van Gogh), september 1882, vgm
Mijnwerkersvrouwen (Van Gogh), november 1882, km
Baby (Van Gogh), februari 1883, vgm
Vrouw, blootshoofds (Siens Moeder?) (Van Gogh), maart 1883, vgm
Aardappelveld in de duinen (Van Gogh), augustus 1883, km

Drenthe
Hutten (Van Gogh), september 1883, vgm
Landschap in schemering (Van Gogh), september 1883, vgm
Twee vrouwen in het veen werkend (Van Gogh), oktober 1883, vgm
Turfschuit met twee figuren (Van Gogh), oktober 1883, privébezit
Ophaalbrug in Nieuw-Amsterdam (Van Gogh), 1883, gmg

Nuenen
Wever, interieur met drie raampjes (Van Gogh), juli 1884, km
Wever, van voren gezien (Van Gogh), juli 1884, bvb
Populierenlaan bij zonsondergang (Van Gogh), oktober 1884, km
Boerenvrouw (Van Gogh), december 1884, vgm
De oude toren van Nuenen bij sneeuw (Van Gogh), januari 1885, privébezit
De pastorietuin met sneeuw (Van Gogh), januari 1885, Armand Hammer Collectie
Boer (Van Gogh), maart 1885, kmvsk
Twee handen (Van Gogh), april 1885, privébezit
De Aardappeleters, april 1885, vgm en km
Verkoping van kruizen bij de oude toren (Van Gogh), mei 1885, vgm
Boerenhuis met bouwvallige schuur en bukkende vrouw (Van Gogh), juli 1885, privébezit
Twee boerinnen, spittend (Van Gogh), augustus 1885, km
Stilleven met aarden kom met aardappelen (Van Gogh), september 1885, bvb
Stilleven met mand aardappelen (Van Gogh), september 1885, vgm
Stilleven met open bijbel, kandelaar en roman (Van Gogh), oktober 1885, vgm
Laan met populieren (Van Gogh), november 1885, bvb

Antwerpen
Vrouw met loshangend haar (Van Gogh), november 1885, vgm
Staand vrouwelijk naakt, van opzij gezien (Van Gogh), februari 1886, vgm

Parijs
Zelfportert met donkere, vilten hoed (Van Gogh), april-juni 1886, vgm[2]
Gezicht op de daken van Parijs (Van Gogh), april-juni 1886, vgm
Gipstorso (Van Gogh), april-juni 1886, vgm
De Moulin de Blute-Fin (Van Gogh), juli-september 1886, Glasgow Art Gallery and Museum
Kom met Zinnia's (Van Gogh), juli-september 1886, privébezit
IJsvogel (Van Gogh), oktober-december 1886, vgm
Wandelaars in een park in Asnières (Van Gogh), april-juni 1887, vgm
Rand van een korenveld met klaprozen en een leeuwerik (van Gogh), april-juni 1887, vgm
Portret van een man (Van Gogh), januari-maart 1887, National Gallery of Victoria
Zelfportret met grijze vilthoed (Van Gogh), januari-maart 1887, sm
Fritillaria's in een koperen vaas (Van Gogh), april-juni 1887, l
De tuinen van Montmartre (Van Gogh), april-juni 1887, vgm
Exterieur van een resteurant met oleanders in potten (Van Gogh), juli-september 1887, vgm
Vier afgesneden zonnebloemen (Van Gogh), juli-september 1887, km
Bosgrond (Van Gogh), juli-september 1887, vgm
Portret van een vrouw met anjers (Van Gogh), begin 1888, l
Zelfportret 1887-1888 (Van Gogh), 1887-88, Kunsthistorisches Museum, Wenen
Zelfportret voor de ezel (Van Gogh), begin 1888, vgm

Arles
Roze perzikbomem (Van Gogh), maart 1888, km
Ophaalbrug met rijtuigje (Van Gogh), april 1888, privébezit
Mandje met citroenen (Van Gogh), mei 1888, km
Gele Huis (Van Gogh), mei 1988 vgm
Oogstlandschap (Van Gogh), juni 1888, vgm
Hooischelven bij boerderij (Van Gogh), juni 1888, km
Drie huisjes in Saintes-Maries (Van Gogh), juni 1888, Kunsthaus Zürich
Bootjes op het strand (Van Gogh), juni 1888, vgm
Korenveld bij avond (Van Gogh), juni 1888, Kunstmuseum Winterthur
Kanaal met wasvrouwen (Van Gogh), juli 1888, privébezit
Joseph Roulin (Van Gogh), juli 1888, Museum of Fine Arts, Boston
Van Gogh's Postbode: De Portretten van Joseph Roulin (Van Gogh), juli 1888, NOMA
Patience Escalier (Van Gogh), augustus 1888, privébezit
Kolenschuiten (Van Gogh), augustus 1888, privébezit
Zelfportret (Van Gogh) , september 1888, Fogg Art Museum
Caféterras bij avond (Van Gogh), september 1888, km
Het nachtcafé (Van Gogh), september 1888, Yale University Art Gallery
Luitenant Millet (Van Gogh), september 1888, km
Vincents huis (Van Gogh), september 1888, vgm
Moeder van Gogh, naar een foto (Van Gogh), oktober 1888, Norton Simon Art Foundation
La vigne rouge (Van Gogh), oktober 1888
Vincents slaapkamer, oktober 1888, vgm
Armand Roulin (Van Gogh), december 1888, Folkwang Museum, Essen
Mansportret (Van Gogh), december 1888, km
Vincents stoel (Van Gogh), december 1888, ng
Zelfportret met verbonden oor (Van Gogh), januari 1889, Courtauld Institute Galleries
Zonnebloemen (Van Gogh), januari 1889, vgm
Augustine Roulin (La Berceuse) (Van Gogh), maart 1889, sm
Joseph Roulin (Van Gogh), april 1889, Kunsthaus Zürich
Irissen (Van Gogh), mei 1889, Joan Whitney Payson Gallery of Art
Bloeiende amandeltakken (Van Gogh), februari 1890, hm

Saint Rémy
De sterrennacht (Van Gogh), juni 1889, moma [3]
Berglandschap met opkomende zon (Van Gogh), juni 1889, km
Ommuurd korenveld met maaier (Van Gogh), juni 1889, km
Cipressen (Van Gogh), juni 1889, km
Olijfbomen in berglandschap (Van Gogh), juni 1889, privébezit
Velden met klaprozen (Van Gogh), juni 1889, Kunsthalle Bremen
Zelfportret 1889 (Van Gogh), september 1889, l
De schovenbinder (naar Millet) (Van Gogh), september 1889, vgm
Moerbeiboom (Van Gogh), oktober 1889, Norton Simon Art Foundation
De weg door het ravijn (Van Gogh), oktober 1889, Museum of Fine Arts, Boston
Middagrust (naar Millet) (Van Gogh), januari 1890, l
De barmharige Samaritaan (naar Delacroix) (Van Gogh), mei 1890, km
Weg met wandelaars, rijtuigen, cipres, ster en maansikkel (Van Gogh), mei 1890, km
Vaas met paarse irissen tegen gele achtergrond (Van Gogh), mei 1890, vgm

Auvers-sur-Oise
De kerk van Auvers (Van Gogh), juni 1890, l
Portret van Dokter Gachet (Van Gogh), juni 1890, privébezit
Marguerite Gachet aan de piano (Van Gogh), juni 1890, Kunstmuseum Bazel
Veld met papavers (Van Gogh), juni 1890, gm
Twee kinderen (Van Gogh), juni 1890, l
Landschap in de regen (Van Gogh), juli 1890, National Museum of Wales
Korenvelden onder wolkenluchten (Van Gogh), juli 1890, vgm
Korenvelden onder dreigende luchten met kraaien (Van Gogh), juli 1890, vgmMarktprijzen
Werk van Van Gogh komen zelden op de markt, maar als het gebeurt worden er enorm hoge prijzen voor betaald. Het schilderij uit 1980, "L'Arlésienne, Madame Ginoux" werd op 2 mei 2006 New York geveild door Christie's voor 33,9 miljoen euro.

Op 30 maart 1987 werd "Irissen (Van Gogh)" verkocht voor een record bedrag van 53,9 miljoen dollar bij Sotheby's. Op 15 mei 1990 werd het portret van Dr. Gachet verkocht voor 82,5 miljoen dollar, eveneens bij Christie's. Dit bleef de hoogste prijs die ooit voor een schilderij was betaald, tot in 2004 nog meer betaald werd voor een schilderij van Picasso.


Dure schilderijen
"Portret van Dr. Gachet" (15.05.90, koper: Ryoei Saito) 82,5 miljoen dollar

"Zelfportret zonder baard" (20.11.98) 71,6 miljoen dollar

"Irissen (Van Gogh)" (11.11.87) 53,9 miljoen dollar

Brieven
Van Gogh liet niet alleen veel schilderijen ahcter. Hij was ook een verwoed schrijver. Wereldberoemd zijn dan ook de grote hoeveelheid brieven die hij aan zijn broer Theo schreef. Minder bekend - maar daarom uiteraard niet per se minder boeiend - zijn de brieven die hij aan zijn zus Willemina van Gogh schreef.


Noten
^ Zie ook: De zonnebloemenschilder, een portret dat Gauguin in deze periode van Van Gogh maakte.

Zie ook
Van Gogh-schilderijen

Externe links
Van Gogh Museum Amsterdam
Vincent van Gogh Galerij: Het Complete Werk
http://www.vangogh-drenthe.nl
Vincent van Gogh's Letters
Vincent van Gogh op Artcyclopedia
Expositie Museum of Modern Art New York
Schilderijen van Vincent van Gogh
Biografie en schilderijen
Fondation Van Gogh in Arles

4:15 PM  
Blogger Anna said...

Grazie per il consiglio, oggi ho imparato un nuovo trucco per la colorazione al computer, quindi i prossimi disegni saranno colorati molto meglio, almeno spero!!
Ciao!!

7:35 PM  
Anonymous vrg said...

o ma fammi dormire al notte..leva ste foto!!!mi sembri 1dell fbi che mi perseguita..ihih....
santa pazienza..buon sabato sera a tutti e nn andate in giro a terrorizzare al gente cm fa massi..

9:26 PM  

Posta un commento

<< Home